Västerstads almlund

Lundalmsbeståndet är idag landets största och hyser mycket höga naturvärden. Lunden består av en blandning av flera trädslag där ask och lundalm är vanligast. Skogen är högvuxen och varierad med träd i olika åldrar. En del av de äldsta almarna är omkring 150 år gamla. Markfloran är artrik och består under våren av främst vit- och gulsippa, svalört och majsmörblomma. På sommaren tar skogsbingel, älgört och hundkex över med inslag av hässelklocka och liljekonvalj. I de gamla träden klättrar rikligt med murgröna. Här finns också ett rikt fågelliv.

Almarna är numera hårt drabbade av almsjukan.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Här ser du reservaten i Lantmäteriets karta.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb