Orkidéer

Krutbrännare

Vetenskapligt namn: Neotinia ustulata

Blommar mellan vecka 19 och 27.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Krutbrännaren är vanlig på dels kortvuxna, magra gräsmarker, såsom strandvallar med torrängsvegetation, dels rikare ängsmark där den gynnas av slåtter och måttligt bete.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Krutbrännare hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb